Series No. 13

Låtsasmålningar eller vänsterhandsbilderna (pretend painting’s)

I dikten Madrigal av Tomas Tranströmer skriver han : ” Jag har examen från glömskans universitet och är lika tomhänt som skjortan på tvättstrecket”

Vad händer med bilden om jag avsäger mig handens kunskap?

Mixed media on canvas/paper.
Montage. (Pine/oak frame)

Låtsasmålning Nr. 4
Låtsasmålning Nr. 5
Låtsasmålning Nr. 6
Låtsasmålning Nr. 7
Låtsasmålning Nr. 8
Låtsasmålning Nr. 9
Låtsasmålning Nr. 10
Låtsasmålning Nr. 11

Låtsasmålning Nr. 12
Låtsasmålning Nr. 13